MIRJAM KUITENBROUWER

Courtyard (Binnenplaats), cover images and photo series in Auga, Kunstlicht, Volume 35, no.1 2014
artist contribution, pp. 62–77

> journal
front and back cover, pp. 63 / 65 / 67 / 69 / 71 / 73 / 75 / 77

> video
(00:24) leafing through the magazine, flipping the pages backwards

> photo series
inverted grey scale image for front cover
8 B & W photographs
color image for back cover

> diptych
Courtyard, 2014, diptych, unique c-prints mounted on panel, 39 x 29,4 cm each, framed 40,3 x 30,7 x 1,9 cm

> text
Het tijdschrift Kunstlicht van de VU in Amsterdam nodigde mij uit een bijdrage te leveren aan het nummer ‘Auga’, dat gewijd is aan het raam in beeldende kunst, architectuur, cultuurgeschiedenis en literatuur. In het redactioneel bij dit nummer schreef Evelyn Austin dat het de complexe driehoek onder de loep neemt waarin kijker, raam en zicht samenkomen. “In de kunstenaarsbijdragen van Mirjam Kuitenbrouwer, Alexandra Leykauf en Lilian Stolk zien we weerspiegeld dat het raam zowel lens als kader is, zowel object als intermediair. De titel van dit nummer, Auga, komt van het Oudnoorse woord voor raam, vindauga, dat bestaat uit vindr, wind, en auga, oog.”

Mijn bijdrage bestond uit de afbeeldingen op het omslag, voorop een zwart-witnegatief en op de achterkant een kleurenfoto, en binnenin acht zwart-witfoto’s. De afbeeldingen in Auga zijn onbewerkte foto’s. Je zou kunnen denken dat ze totaal gephotoshopt zijn, maar alle overlappingen en vreemde kleureffecten zijn analoog ontstaan: ik heb bij het fotograferen respectievelijk een prisma en een beamerfilter tussen de cameralens en het uitzicht gehouden. Vooral bij de foto’s waarbij ik het prisma heb gebruikt suggereren de vreemde kleurstrepen (het gevolg van het optisch glas) een beweging in het beeld, alsof het raam openzwaait. Met het prisma heb ik de camera behalve recht vooruit, tegelijkertijd ook om het hoekje laten kijken. Zodoende zijn er meerdere blikrichtingen in één beeld terechtgekomen, zoals wanneer je ergens naar kijkt je je ook bewust bent van wat ernaast of ertegenover ligt, ook al valt dat op dat moment buiten je gezichtsveld. Ik wilde proberen de beweging vast te leggen van wat ik zie van de gevels waar ik links op uitkijk naar die, die ertegenover liggen. Als ik recht naar buiten kijk zie ik helemaal geen ramen, alleen het groen van de achtertuinen van de aangrenzende herenhuizen. Mijn huis staat daar precies tussenin, en heeft alleen ramen op de kopse kant, niet van opzij. Dat beperkte en toch immense blikveld vanuit mijn dwarse raam over die binnenplaats is bepalend geweest voor het gecomprimeerde karakter van de foto’s.

Ik wilde ook op de een of andere manier voelbaar maken dat het een omklappunt is tussen wat er voor en achter een vensterglas ligt. Net zoiets als bij het omslaan van een pagina, die bijna geen dikte heeft, maar wel veel inhoud. Een associatie die in dit geval van belang is, omdat het om drukwerk gaat. De fotoserie heeft in het tijdschrift een flipbook-effect. Het is een beeldsequentie van acht foto’s. Als je ze pagina na pagina doorbladert, zie je dat er een verloop in zit, maar anders dan in een film zijn dat geen minieme verschuivingen, maar eerder forse sprongen. Doordat ik de camera door die optische instrumenten heb laten kijken is er van alles in beeld verstoord geraakt, wat kleur en logica betreft.

© Mirjam Kuitenbrouwer, 2015

Editorial
‘So this is the world, we say, // looking out.’ This deceptively simple observation posed by the poet Wayne Dodd, lead us to reconsider the window from a twenty-first century perspective. In the issue that lies before you Kunstlicht examines the complex triangle in which viewer, window and view interact. (…)
That the window is both lens and frame, both object and mediator, is exemplified in the artist contributions of Mirjam Kuitenbrouwer, Alexandra Leykauf, and Lilian Stolk. The title of this issue, Auga, is taken from the Old Norse word for window, vindauga, a compound made up of vindr, wind, and auga, eye. In a short story by Bart Verbunt, the final scene reveals such a vindauga, when a broken window and billowing curtains finally allow the protagonist’s gaze to trespass. If our current age is defined by a myriad of windows, both seen and unseen, working simultaneously, and at all times, this issue of Kunstlicht shows that we are still only little aware of the workings of these intricate weapons of perspective. ‘So this is the world, we say, // looking out.’ But how can we trust what we see? (…)

On behalf of the editorial board,
Evelyn Austin

Redactioneel
“So this is the world, we say, // looking out.” Deze bedrieglijk eenvoudige observatie van dichter Wayne Dodd moedigde ons aan om het raam vanuit een eenentwintigste-eeuws perspectief te heroverwegen. In het nummer dat voor u ligt neemt Kunstlicht de complexe driehoek onder de loep waarin kijker, raam en zicht samenkomen. (…)
In de kunstenaarsbijdragen van Mirjam Kuitenbrouwer, Alexandra Leykauf en Lilian Stolk zien we weerspiegeld dat het raam zowel lens als kader is, zowel object als intermediair. De titel van dit nummer, Auga, komt van het Oudnoorse woord voor raam, vindauga, dat bestaat uit vindr, wind, en auga, oog. De afsluitende scène van het korte verhaal van Bart Verbunt onthult zo’n vindauga, wanneer de blik van de hoofdpersoon dankzij een kapot gesmeten raam en opbollende gordijnen eindelijk kan binnendringen. In een tijdperk dat wordt gedefinieerd door een veelheid aan ramen, gezien en ongezien, die gelijktijdig en te allen tijde hun uitwerking hebben, toont dit nummer van Kunstlicht dat we de werking van deze complexe wapens van het perspectief nog lang niet begrijpen. “So this is the world, we say, // looking out.” Maar hoe kunnen we vertrouwen op wat we zien? (…)

Namens de redactie,
Evelyn Austin

> link
Kunstlicht
Kunstlicht, Jaargang 35, nr.1 2014
– Cover
– Redactioneel
– Editorial
– English abstracts

Auga, Oudnoors voor ‘venster’, gaat over het raam in beeldende kunst, architectuur, cultuurgeschiedenis en literatuur. Met drie kunstenaarsbijdragen van Mirjam Kuitenbrouwer, Alexandra Leykauf en Lilian Stolk, en een literaire bijdrage van Bart Verbunt.

 

Kunstlicht, Volume 35, no.1 2014 Auga

Pamela A. Ivinski
Lilian Stolk
Milena Behnke
Michel Pierre Laffite
Mirjam Kuitenbrouwer
Bart Verbunt
Mareike Spendel
Carol Herselle Krinsky
Alexandra Leykauf
Esther Voswinckel Filiz

Kunstlicht is an academic journal for visual art, visual culture, and architecture. The journal is affiliated with the Art and Culture department of VU University Amsterdam.

Kunstlicht is een wetenschappelijk tijdschrift voor beeldende kunst, beeldcultuur en architectuur. Het tijdschrift is verbonden aan de vakgroep Kunst en Cultuur van de Vrije Universiteit Amsterdam.

ISBN: 978-90-817776-8-1

back to previous page
back to previous page