MIRJAM KUITENBROUWER

Oogmerk Een serie Gelderse kunstenaarsportretten, Plaatsmaken, 2015
documentary interviews

> dvd
disc I
Alphons ter Avest
Ad Gerritsen
Rosemin Hendriks
Dorian Hiethaar
Seet van Hout
Anya Janssen
Kinke Kooi

disc II
Jaap Kroneman
Mirjam Kuitenbrouwer
Erik Odijk
Hester Oerlemans
Geert-Jan van Oostende
Roland Schimmel
Rob Voerman

interviews/redactie Inge Pollet
camera/montage/geluid Maurice van Brummelen
licht Ivonne Zijp, Ton Toemen
grafisch advies Bart Weber
ogistiek René Hubbers
productie July Ligtenberg
© 2015 Plaatsmaken

> video
03:00 (original 10 minute version only available on DVD)

> text
In 2012 is Plaatsmaken begonnen met het filmen van Gelderse kunstenaars in hun atelier. De aanleiding hiervoor is dat Plaatsmaken het belangrijk vindt om de vaak bijzondere werkprocessen en gedachten die daarbij horen vast te leggen. Op deze manier wordt de beeldende kunst op een andere, toegankelijke manier voor het voetlicht gebracht en blijft een stuk Gelders erfgoed bewaard. De films worden ingezet tijdens tentoonstellingen, als educatief materiaal op scholen en kunnen door de geportretteerde kunstenaars worden ingezet ter promotie of verdieping van hun oeuvre. De lijst kunstenaars is tot stand gekomen met medewerking van conservatoren van Museum Arnhem en Museum het Valkhof te Nijmegen, en is gebaseerd op de mate waarin kunstenaars bepalend zijn of waren voor het Gelderse kunstklimaat. Ook is er gekeken naar de vertegenwoordiging van de kunstenaar in diverse collecties. Er zijn veertien kunstenaars gefilmd, en van iedere film is zowel een tien als drie minuten versie beschikbaar.

Presentatie
In het Erfgoedcentrum in Rozet (Arnhem) worden de films in korte variant vertoond in een loop op scherm. Daarnaast zijn er kunstwerken te zien van de kunstenaars uit de collectie van Museum Arnhem en Plaatsmaken. Deze tentoonstelling loopt helemaal door de binnenstraat van Rozet omhoog, en toont steeds de inspiratiebronnen of iets uit het werkproces van de kunstenaar. In de sluis naast de ingang van het Erfgoedcentrum heeft Seet van Hout een installatie gemaakt, the art of memory.

© Plaatsmaken, 2015

> exhibition: Rozet inspireert, Rozet/Erfgoedcentrum, Arnhem, 17 01 – 29 03 2015

Selectie van kunstwerken van Gelderse kunstenaars uit de collecties van Museum Arnhem en Plaatsmaken ter gelegenheid van de afronding van het project ‘Oogmerk’ van Plaatsmaken, waarbij films over 14 Gelderse kunstenaars zijn gemaakt.

Se voir / se voir, 2012, piezography (edition 15)
Kuitenbrouwer is erg bezig met ‘binnen en buiten’. Ze schrijft en denkt, en trekt parallellen. Ze meet en rekent, bepaalt en vertelt. Deze foto maakt onderdeel uit van het project de Recursiecabine uit 2012. Het is een plek waar je je zou kunnen terugtrekken om te werken aan een boek of een kunstwerk, in de prettige aanwezigheid van werken van anderen. Van de ruimte zelf (een klein huisje met daarin vreemde boekenkasten) hangt er een foto in (deze) en staat een maquette. Het is een herhaling in een herhaling.
Collectie Galerie Plaatsmaken

Shelving [Utopia Parkway, Niedstraße, Heggenstraat], 2014, mixed media
Dit is een werk waarin de kunstenaar de boekenkasten (of een glimp daarvan) van drie door haar bewonderde kunstenaars/schrijvers heeft samengebracht.
Collectie kunstenaar

(zaaltekst © 2015 Plaatsmaken, Inge Pollet)

> links
Plaatsmaken, productiehuis
Oogmerk is een serie Gelderse kunstenaarsportretten. Plaatsmaken wil hiermee de aandacht waarborgen voor Gelderse kunstenaars en beeldende kunst op een aantrekkelijke manier toegankelijk maken voor een groot publiek. De informatieve films zijn te zien in diverse musea en geschikt voor educatieve doeleinden.
Het project is mogelijk gemaakt door de kunstenaars, de Provincie Gelderland en het Anjerfonds.

Plaatsmaken, webshop
DVD Oogmerk
€ 25,00 (inclusief € 5,00 verzendkosten)
dubbel-dvd met veertien kunstenaarsportretten
gefilmd, gemonteerd en uitgegeven door Plaatsmaken
2015

back to previous page