MIRJAM KUITENBROUWER

ALEX DE VRIES

De wereld is een kijkdoos

Mirjam Kuitenbrouwer vertelt verhaaltjes. Meestal is dat in de beeldende kunst geen kwaliteit, maar bij haar wel. Zij doet letterlijk een boekje open. Zo ontwerpt zij kijkdozen met luikjes aan alle kanten, zodat het licht steeds anders kan vallen en het een na het ander onthult. Zij biedt steeds ander zicht op een wereld die onoverzichtelijk en onbegrijpelijk is, maar in de door haar gestuurde kijkrichting opeens iets van zichzelf verraadt.
De stad bij nacht, de gesloten gordijnen van ontelbare kamers: haar fantasie schuift die opzij, waarmee ze de fantasie van de kijker opent. Niets hoeft verborgen te blijven. Lichten gaan aan en uit. De blik blijft bewust onschuldig hoe verdorven het ook is wat zij ziet en al worden haar ogen medeplichtig.

Our house is very beautiful at night – New York
Alti Novri, no.1 June 1992

back to previous page